Fabryka Miśków – ewolucja standardu SMYK

Na przestrzeni ostatni 15 lat wykonaliśmy kilkanaście projektów Fabryki Misiów.
Założenia projektu są niezmiennie takie same, natomiast standard designu przechodził przez ten czas, już kilkukrotnie zmianę.

Inwestor
SMYK CAŁY DLA MAŁYCH!